PROJEKTY VE VÝUCE

OBSAH:
1.
ČJ
+
LV
PÍSMENA Abeceda
SLOVA Vyjmenovaná slova
POHÁDKOVÉ POSTAVY Krtek - Zdeněk Miler
Ferda mravenec - Ondřej Sekora
EZOPOVY BAJKY Ilustrace
2.
PRV
+ 
ŽIVOČICHOVÉ Včela
ROSTLINY Jablko
ČLOVĚK Zuby, zubní hygiena
Soustavy člověka
PODNEBNÉ PÁSY Tropický pás
Subtropický pás
Mírný pás
Polární pás
3. 
PRV
+
VL


 
HISTORIE Dějiny od pravěku
Středověk - umělecké směry
Středověk - hrady
J. Hus, husitské války