CELOŠKOLNÍ PROJEKTY

OBSAH:
1.
DEN ZEMĚ
Ochrana životního prostředí
Problémy životního prostředí
Třídění odpadu
Recyklohraní
Světlo
Šetříme vodou
Šetříme elektřinou
Živel - oheň
Živel - vzduch
Živel - voda
Živel - země
2.
EVROPSKÝ
DEN JAZYKŮ
Česko - osobnosti
Slovensko - osobnosti
Polsko - osobnosti
Německo - osobnosti
Rakousko - osobnosti
3.
OČBRMU
První pomoc - lékárnička
Evakuace - evakuační zavazadlo
4.
OVOCE
A
ZELENINA
DO ŠKOL
Ovoce a zelenina
Ovoce a zelenina - 1
Ovoce a zelenina - 2
Ovoce z PET-víček
Jídelníček
5.
VÝMĚNA ZÁLOŽEK
Záložky 1
Záložky 2
Záložky 3
Záložky 4
Záložky 5