Zvíře z geometrických tvarů

Zvíře z geometrických tvarů

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 bílý karton

                                 silné pastelky

                                 slabý černý fix

Pracovní postup: