Svíčky

Svíčky

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 bílý karton A4

                                 obyčejná tužka

                                 kružítko

                                 silné pastelky                                            

Pracovní postup:

 

Další ukázky prací: