Maceška

Maceška

Pomůcky a potřeby:  pracovní podložka

                                  bílý karton A3

                                  olejový pastel - Gioconda

                                  květy macešky živé rostliny

                                  prezentace, vyobrazení z internetu

                                  nůžky

Pracovní postup:  

             

Další ukázky prací: