Čarodějnice 2

Čarodějnice 2

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 barevný karton

                                 šablona obrysu čarodějnice

                                 silné pastelky

                                 nůžky

Pracovní postup:

 

Další ukázky prací: