Výtvarná soutěž "Teplice očima dětí"

12.04.2014 17:40

Výtvarné práce žáků IV. třídy ZŠ Proboštov.

Žáci IV. třídy se zúčastnili výtvarné soutěže "Teplice očima dětí".

Děti se snažily zachytit historicky významná místa města Teplice či zajímavé objekty z hlediska architektury.

Ve svých dílech zobrazily teplickou radnici, teplický zámek, zámeckou zahradu, zahradní plesový dům,

Krušnohorské divadlo, budovu Gymnázia, budovu Obchodní akademie, lázeňské budovy,

botanickou zahradu, kostely, parky se sochami, kašny.

Při zobrazování použily kombinaci dvou výtvarných technik - malbu temperovými barvami a kresbu tuší.

Při malbě se soustředily na dvě barvy, žlutou a modrou, které jsou barvami Teplic.

Svými pěknými dílky úspěšně reprezentovaly naši ZŠ Proboštov.

 

vyučující: Mgr. Libuše Růžičková