Výtvarná soutěž "Šelmy v ČR ve volné přírodě"

07.07.2011 09:58

Výtvarné práce žáků IV. třídy ZŠ Proboštov.

Žáci vytvářeli dané téma pomocí lepené koláže.

Používali přírodní materiál (semena, skořápky,odřezky dřeva, korek),

odstřižky kůže, textilie či vatu.

vyučující: Mgr. Libuše Růžičková