Výtvarná soutěž Recyklohraní - "Ukliďme si svět"

14.04.2015 20:40

Výtvarné práce žáků V. třídy ZŠ Proboštov.

Žáci V. třídy se zúčastnili výtvarné soutěže Recyklohraní - "Ukliďme si svět".

Hlavním úkolem bylo výtvarně ztvárnit "světlo" v různých podobách.

Nejprve žáci diskutovali o tom, co všechno může vydávat světlo.

Potom shlédli připravenou prezentaci učitele na téma „Světelné zdroje“.

Dozvěděli se, že je můžeme rozdělit na přírodní a umělé.

1. Přírodní:

  •  Kosmická tělesa – Slunce, hvězdy, Měsíc
  •  Chemická reakce – oheň
  •  Biologické -  světlušky a mořští živořichové
  •  Elektrické výboje – blesk
  • Tektonické jevy – žhnoucí láva      

2. Umělé (vytvořené člověkem):

žárovka, baterka, svíčka, plastové trubičky (chemické), lustry, lampy, světla u aut, světla u kola, čelovka, svítilny, vánoční osvětlení,  blesk u fotoaparátu, UV-světla (disco koule, reflektory, stroboskopy, dekorační efekty, …)

 

Děti pojaly toto téma různými výtvarnými technikami nebo využívaly i odpadový materiál.

Svými pěknými dílky úspěšně reprezentovaly naši ZŠ Proboštov.

 

Výtvarné práce žáků byly opravdu zdařilé, proto bylo velice těžké vybrat jen některé z nich.

a) svíčky, slunce, ohňostroj, discokoule:

b) žárovka, slunce, sopka, slunce v zimě:

c) světlušky, měsíc, oheň, měsíc:

d) slunce, měsíc a hvězdy, lustr, svíčky:

vyučující: Mgr. Libuše Růžičková