Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí" - III. třída

12.04.2014 13:59

Výtvarné práce žáků III. třídy ZŠ Proboštov.

Žáci III. třídy se zúčastnili výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí".

Děti se snažily zachytit své nápady malbou voskovými pastely.

Zobrazovaly požárníky, jejich hasicí auta, zásahy hasičů při požáru domu apod.

Svými pěknými dílky úspěšně reprezentovaly naši ZŠ Proboštov.

 

vyučující: Mgr. Libuše Růžičková