Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí" - V. třída

12.04.2014 14:22

Výtvarné práce žáků V. třídy ZŠ Proboštov.

Žáci V. třídy se zúčastnili výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí".

Děti se snažily zachytit své nápady kombinováním dvou výtvarných technik - malbou vodovými barvami a kresbou tuší.

Zobrazovaly požárníky, jejich hasicí auta, zásahy hasičů při požáru domu, přivolání pomoci při požáru apod.

Svými pěknými dílky úspěšně reprezentovaly naši ZŠ Proboštov.

 

vyučující: Mgr. Libuše Růžičková