Výtvarná soutěž "Nejkrásnější vánoční výzdoba"

07.07.2011 10:17

Výtvarné práce žáků II. třídy ZŠ Proboštov.

Žáci výtvarně dotvářeli krabičky za pomoci vlnité lepenky.

V celostátní soutěži se umístila II. třída na 2. místě.

Jako odměnu žáci obdrželi 6 000,- Kč na školní výlet.

 

vyučující: Mgr. Libuše Růžičková