Výtvarná soutěž "Česko mýma očima aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska" - III. třída

12.04.2014 14:43

Výtvarné práce žáků III. třídy ZŠ Proboštov.

Žáci III. třídy se zúčastnili výtvarné soutěže "Česko mýma očima aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska".

Úkolem žáků bylo prostřednictvím výtvarného projevu prezentovat české tradice.

Hlavním tématem 1. kategorie, kam patřili žáci 1. - 5. ročníku ZŠ, byla "Postava z mé oblíbené české pohádky".

Děti si vybraly nejznámější pohádkovou postavičku "Krtka", kterou vytvořil náš český ilustrátor Zdeněk Miler.

Snažily se své nápady zobrazit malbou voskovými pastely.

Zobrazovaly Krtka i se svými zvířecími kamarády tak, jak si ho pamatovaly z předem promítnutých pohádek.

Svými pěknými dílky úspěšně reprezentovaly naši ZŠ Proboštov.

 

vyučující: Mgr. Libuše Růžičková