Výtvarná soutěž "Česko mýma očima aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska" - V. třída

12.04.2014 15:26

Výtvarné práce žáků V. třídy ZŠ Proboštov.

Žáci V. třídy se zúčastnili výtvarné soutěže "Česko mýma očima aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska".

Úkolem žáků bylo prostřednictvím výtvarného projevu prezentovat české tradice.

Hlavním tématem 1. kategorie, kam patřili žáci 1. - 5. ročníku ZŠ, byla "Postava z mé oblíbené české pohádky".

Přinesly si pohádkové knížky našich spisovatelů z domova a vypůjčené z knihovny.

Na základě čtených textů srovnávaly stejnou pohádku od různých autorů.

Seznamovaly se s autory ilustrací pohádkových knížek a s výtvarnými technikami ilustrací.

Nakonec se nažily vytvořit vlastní ilustrace pohádkových postav.

Své nápady zobrazovaly kombinací dvou výtvarných technik - malbou vodovými barvami a kresbou tuší.

Svými pěknými dílky úspěšně reprezentovaly naši ZŠ Proboštov.

 

vyučující: Mgr. Libuše Růžičková