Zvířata v ZOO

Zvířata v ZOO

Pomůcky a potřeby:  pracovní podložka

                                 bílý karton A3

                                 olejový pastel - Gioconda

                                 encyklopedie, knihy, časopisy s obrázky cizokrajných zvířat

Pracovní postup:  Pro inspiraci si nejprve prohlédneme různé obrázky cizokrajných zvířat z encyklopedií, knih a časopisů.

                            Žlutou barvou načrtneme na celou čtvrtku vybrané živočichy na základě předchozího pozorování. Nepoužíváme k 

                            nákresu tužku. Živočicha řešíme barevně dle skutečnosti.

                            Černou barvu používáme raději až na závěr vzhledem k zašpinění práce. Můžeme jí spíše zdůraznit některé

                            kontury a také případně klece či ohrady pro zvířata v ZOO.

                            Pozadí volíme takové, jaké mu bylo vytvořeno pro život v ZOO, aby se přiblížilo podmínkám daného živočicha.

Další ukázky prací: