Zimní olympiáda

Zimní olympiáda

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 bílý karton A4

                                 barevné papíry (zbytky vánočních papírů)

                                 šablony sportovců

                                 vodové (anilínové) barvy

                                 silný plochý štětec

                                 kuchyňská sůl

                                 obyčejná tužka

                                 nůžky

                                 bílá lepící pasta

Pracovní postup:

 

Další ukázky prací: