Volně žijící zvířata u nás

Volně žijící zvířata u nás

Pomůcky a potřeby:  pracovní podložka

                                 bílý karton A3

                                 olejový pastel - Gioconda

                                 encyklopedie, knihy, časopisy s obrázky živočichů

Pracovní postup:  Pro inspiraci si nejprve prohlédneme různé obrázky našich volně žijících zvířat z encyklopedií, knih a časopisů.

                            Žlutou barvou načrtneme na celou čtvrtku vybraného živočicha na základě předchozího pozorování. Nepoužíváme k 

                            nákresu tužku. Živočicha řešíme barevně dle skutečnosti.

                            Černou barvu používáme raději až na závěr vzhledem k zašpinění práce. Můžeme jí spíše zdůraznit některé kontury.

                            Pozadí volíme takové, v kterém živočich žije - rybník, les, pole, louka, skály.

Další ukázky prací: