Větvičky stromu s listy a plody

Větvičky stromu s listy a plody

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 bílý karton A4

                                 olejový pastel - Gioconda

                                 větvičky stromů s listy a plody

                                 encyklopedie s obrázky stromů

Pracovní postup: Pro inspiraci si nejprve prohlédneme různé obrázky listnatých stromů.

                            K vlastnímu zpracování využíváme předlohu donesených větviček s listy a plody.

                            Žlutou barvou načrtneme na celou čtvrtku větvičky a jejich součásti. Nepoužíváme k nákresu tužku.

                            Větvičky řešíme barevně na základě pozorování dle skutečnosti.

                            Černou barvu používáme raději až na závěr vzhledem k zašpinění práce. Můžeme jí spíše zdůraznit některé kontury či stíny.

                            Pozadí volíme světlejší modrou barvou a tmavší modrou naznačíme stín.

Další ukázky prací: