Pejsek - malba kartáčkem na zuby

Pejsek - malba kartáčkem na zuby

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 bílý karton

                                 starý kartáček na zuby

                                 černá tuš

                                 širší nádobka na tuš               

Pracovní postup:

 

Další ukázky prací: