Květ

Květ

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 bílý karton A4

                                 vodové barvy (anilínové barvy)

                                 voskové pastely

                                 obyčejná tužka

                                 silný plochý štětec

                                 nádobka na vodu

Pracovní postup:

 

Další ukázky prací: