Kočka za oknem

Kočka za oknem

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 bílý karton A4 (2x)

                                 vodové barvy (anilínové barvy)

                                 silný plochý štětec

                                 nůžky

                                 šablona okna s kočkou

                                 kuchyňská sůl

                                 obyčejná tužka

                                 nádobka na vodu

                                 lepidlo Herkules       

Pracovní postup:

Další ukázky prací: