Kalendář - měsíce

Kalendář - měsíce

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 bílý karton

                                 silný plochý štětec

                                 slabý kulatý štětec

                                 vodové (anilínové) barvy

                                 nádobka na vodu

Pracovní postup: