Hlava - z pilin a punčoch

Hlava - z pilin a punčoch

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 piliny

                                 provázek

                                 stará punčocha

                                 drát

                                 2 pohyblivá očka

                                 lepicí tavná pistole

                                 trávní semeno

Pracovní postup: