Cizokrajní živočichové

Cizokrajní živočichové

Pomůcky a potřeby:  pracovní podložka

                                 bílý karton A4

                                 voskový pastel

                                 encyklopedie, knihy, časopisy, pohledy s obrázky zvířat

Pracovní postup:  Pro inspiraci si nejprve prohlédneme různé obrázky z encyklopedií, knih a časopisů nebo pohledů.

                            Žlutou barvou načrtneme na celou čtvrtku vybraného živočicha na základě předchozího pozorování.

                            Nepoužíváme k nákresu tužku. Živočicha řešíme barevně dle skutečnosti a také ve skutečném prostředí, v němž žije.

                            Ke zvýraznění některých míst využíváme vždy o stupeň sytější barvu i černou.

Další ukázky prací: