Mezinárodní projekt - "Záložka do knihy spojuje školy" - I. třída

20.04.2014 22:32

Výtvarné práce žáků I. třídy ZŠ Proboštov.

Žáci I. třídy se zúčastnili společně s ostatními třídami naší ZŠ Proboštov

Mezinárodního projektu vyhlášeného v rámci propagace Mezinárodního měsíce školních knihoven.

Cílem projektu je navázání kontaktů a spolupráce mezi českými a slovenskými školami,

podpora čtenářství a poznání života dětí v obou zemích.

Na základě přihlášek jednotlivých škol na české i slovenské straně byly vytvořeny dvojice podle typu školy

a počtu přihlášených žáků a rozeslány kontakty na obě školy.

Přihlášené školy vytvořily během října s dětmi libovolnou technikou záložky do knihy

a vyměnily si je s partnerskou školou.

Práci na projektu školy zdokumentovaly zajímavými fotografiemi.

 

vyučující: Mgr. Libuše Růžičková