Čert 1

Čert 1

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 bílý karton A3

                                 temperové barvy

                                 kulatý silný a slabý štětec

                                 nádobka na vodu

                                 nůžky

                                 tužka na natáčení proužků papíru

                                 lepidlo Herkules

Pracovní postup:

 

Další ukázky prací: